Regulamin

 Regulamin pobytu


1.   Osada Czorsztyn jest kompleksem hotelowym, w którym obowiązują miejscowe zasady
pobytu służące przede wszystkim wygodzie oraz bezpieczeństwu osób w nim przebywających.

2.  Recepcja osady jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00

  3. Ustala się dobę hotelową od godziny  14.00 w dniu przyjazdu do godziny  11.00 w dniu wyjazdu.

4. Wynajmując pomieszczenia hotelowe gość określa okres pobytu w hotelu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pomieszczenie zostało wynajęte na jedną dobę.

 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia bądź w uprzedniej rezerwacji (telefonicznej, elektronicznej, pisemnej) gość hotelowy zgłasza w recepcji do godz. 11.00 tego dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia.

6. Recepcja ma prawo nie uwzględnić życzenia przedłużenia okresu najmu pokoju ze względu na przyjęcie do realizacji wcześniejszych zamówień lub z innych ważnych przyczyn.

  7. Zaliczka nie podlega zwrotowi.

  8. Opłaty za pobyt dokonuje się w recepcji w dniu przybycia.

 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie bądź zabranie klucza. W przypadku zgubienia klucza uiszcza się opłatę w wysokości 250,00 zł.

10. Klucze zwraca się do recepcji w chwili wymeldowania.

 11.  W pokojach są aparaty telefoniczne. Wszystkie rozmowy są rejestrowane przez centralę.

12. Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od 22.00 do 7.00 oraz by jego zachowanie oraz jego gości nie zakłócało pobytu innych osób korzystających z hotelu. W przypadku zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi gość hotelowy może zostać wymeldowany ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztu niedokończonej doby hotelowej.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się używania w pokojach i innych pomieszczeniach kuchenek i czajników elektrycznych, grzałek, butli gazowych oraz przetrzymywania materiałów niebezpiecznych.


14. 
We wszystkich pomieszczeniach kompleksu hotelowego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

 15. Goście przyjeżdżający ze zwierzętami domowymi ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny pobyt i zachowanie swojego podopiecznego, a także przestrzeganie ogólno przyjętych norm sanitarnych tj. np. niekąpanie zwierząt w kabinach prysznicowych, niedopuszczanie do zabrudzeń i zniszczeń mebli oraz sprzętu hotelowego.

16. Wszelkie problemy związane z ogrzewaniem i ciepłą wodą należy zgłaszać do recepcji. Bezwzględnie zabrania się samodzielnej regulacji nośników cieplnych w  pokojach.

17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób oraz przebywających z nim zwierząt. W przypadku zaistnienia szkody z winy gościa jest on zobowiązany do zapłaty za szkodę wycenioną przez pracowników hotelu w Momocie zwalniania pokoju.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

19. Zabrania się wnoszenia własnego alkoholu do Restauracji  i Gospody u „Szperlinga”. W przypadku spożywania własnego alkoholu uiszczana jest opłata „korkowa” 35,00 zł za butelkę bez względu na rodzaj wniesionego alkoholu.

 20. Korzystanie z placu grillowego jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji oraz uiszczeniu opłaty za drewno w wysokości 50,00 zł.